Asehistorian Liitto r.y:n toiminta

Liiton tarkoituksena on

  • edistää asehistorian ja -tekniikan sekä aseisiin liittyvän taidekäsityön tuntemusta ja arvostusta
  • edistää aseiden ja niihin liittyvien varusteiden ja käyttövälineiden tutkimustyötä ja säilyttämistä Suomessa
  • toimia suomalaisten asehistoriallisten seurojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana näiden yhteistä etua omaavissa asioissa
  • toimia tiedonvälittäjänä niin jäsenten keskeisissä asioissa kuin muidenkin sidosryhmien välillä
  • luoda ja ylläpitää yhteyksiä ulkomaalaisiin asehistorian yhdistyksiin ja museoihin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

  • antaa ohjeita hyväksyttävistä periaatteista asekeräilyyn liittyen
  • avustaa ja ohjaa jäsenseuroja asehistoriallisten tapahtumien laadun ylläpidossa sekä aikataulujen laatimisessa niin, etteivät ne ajallisesti aiheuta ongelmia kävijöille tai järjestöille
  • tuottaa opetus- ja koulutusaineistoa jäsenille sekä opastaa ja kouluttaa jäseniä niiden toiminnassa liiton tarkoitusperien saavuttamiseksi
  • tekee ja teettää selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa lausuntoja etenkin viranomaisille

Toimintansa tukemiseksi liitto saa varansa

  • liittymismaksuista
  • jäsenmaksuista
  • ylimääräisistä jäsenmaksuista
  • lahjoituksista
  • jälkisäädöksistä
  • julkaisutoiminnasta

 

Ota yhteyttä

Asehistorian Liitto r.y.
Marskintie 11, 08800 Lohja
puh: 0400-898 634

Palautetta & kysymyksiä ?