Asekeräilijähakemuksen ohje

Hakemus hyväksytyksi asekeräilijäksi

Ampuma-aselain 57§ säädetään asekeräilijäksi hyväksymisestä. Keräilijäksi hyväksymistä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Arpajais- ja Asehallintoyksiköltä ( AAHY ), mutta hakemus jätetään kotipaikkakunnan poliisilaitokselle.

Päätöksen tekee AAHY, mutta koska se ei välttämättä tunne hakijaa entuudestaan, se luottaa paljolti poliisilaitoksen arvioon henkilön soveltuvuudesta. Asekeräilijähakemus on se tietopaketti jolla keräilijä ”myy” itsensä viranomaisille. Siksi hakemus kannattaa tehdä ajatuksella ja huolellisesti. Myöskään ei kannata käyttää kaverilta lainattua valmista hakemuspohjaa, jota kenties monet muutkin ovat jo sellaisenaan käyttäneet. Toki kirjalliset työt eivät ole helppoja kaikille, mutta huolella itse tehty ja persoonallinen hakemus on aina eduksi.

Säädösten mukaan hakemuksessa tulee esittää seuraavat asiat:

 • Henkilötiedot
 • Keräilysuunnitelma, josta tulee riittävällä tarkkuudella ilmetä tavoiteltavan kokoelman piiriin kuuluvat aseet ja niiden osat. (Tämä ei tarkoita yksityiskohtaista aseluetteloa, vaan aihepiirin ja asetyyppien sekä toimintatapojen selostus perusteluineen.)
 • Arvio keräilysuunnitelman toteutumisen aikatauluksi.

Tähän vaikuttavat keräilijän taloudelliset resurssit sekä aseiden saatavuus. Viranomainen pyrkii tällä selvittämään onko hakijalla todenmukainen käsitys kokoelman kartuttamismahdollisuuksista. Pääsääntöisesti AAHY myöntäessään keräilijähyväksynnän ensivaiheessa jättää pois ERVA- ja taskuaseet. Nämä voi toki mainita ja perustella keräilysuunnitelmassa ja todeta että niitä ei tässä vaiheessa kuitenkaan aiota hankkia vaan vasta kokoelman kartuttua keräilysuunnitelmaa tullaan laajentamaan näihin.

 • Selvitys asetekniikan ja asehistorian tuntemuksesta.

Poliisin työryhmä joka selvittää aselupakäytännön yhtenäistämistä suunnittelee jonkinlaista koetta tästä aiheesta,
mutta sen toteutuminen kestänee.

Arvioitaessa asiantuntemusta viranomainen kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka kauan hakija on harrastanut asekeräilyä
 • Onko hakijalla ollut jo aikaisemmin ampuma-aseita tai muuta niihin liittyvää materiaalia.
 • Onko hakijalla asealan kirjallisuutta
 • Onko hakijalla koulutusta tai kokemusta toiminnasta aseiden parissa ( urheiluammunta, metsästys, varusmiespalvelus, jäsenyys ampuma- tai metsästysseurassa yms. )
 • Onko hakija aktiivisesti mukana jonkin keräilijäyhdistyksen toiminnassa ( ei edellytys mutta auttaa asiaa ).
 • Onko hakijalla muita mainittavia ansioita ampuma-aseisiin liittyen ( pidetyt esitelmät, kirjoitukset, näyttelyt jne. )
 • Hakijan eduksi voidaan katsoa jos häntä suosittelee kaksi tai useampia tunnettuja ( hyväksyttyjä ) asekeräilijää, tai tunnettu asekeräilijä antaa hakijan harrastuksesta myönteisen kirjallisen lausunnon.

 

Hakemus osoitetaan:

Sisäasiainministeriö
Poliisiosasto
Arpajais- ja Asehallintoyksikkö
PL50
11101 Riihimäki

Mutta kuten jo mainittu se jätetään henkilökohtaisesti kotipaikkakunnan poliisilaitokselle.