Kuntoluokitus

Asehistorian Liiton hallituksen hyväksymä aseiden kuntoluokitus

 

0    ampumaton ase

  • Ase täysin käyttämätön, kaikilta osin numerotarkka, sinistys täysin virheetön.

1    erinomainen

  • Hieman edellisen kaltainen, numerotarkka lukuunottamatta lipasta tai työkalua, sinistystä jäljellä 90-100%.

2    hyväkuntoinen

  • Numerot ja leimat vielä hyvin nähtävissä. Vain pieniä kulumisia kulmissa. Sinistyksestä jäljellä 50-90%. Ei täysin numerotarkka, esim. piippu tai runko eri numerolla. Pienosia uusittu. Pintaruostetta ja pieniä syöpymiä.

3    kohtalainen

  • Numerot ja leimat vain osittain näkyvissä. Huomattavia kulumisia ja syöpymiä. Sinistyksestä jäljellä vähemmän kuin puolet. Mahdollisesti jopa uudelleen sinistetty. Ei numerotarkka. Tehty huomattavia korjauksia. Puuosista kaikki tai huomattava osa uusittu. Piippu ja tähtäin vaihdettu.

4    huono

  • Ei enää mekaanisesti kunnossa. Huomattavia osia puuttuu. Pahoja ruostevaurioita sekä syviä syöpymiä.

 

Luokissa 0-2 ei hyväksytä uudelleen sinistystä. Luokissa 0-1 aseen on oltava täysin alkuperäiskuntoinen. Luokkien välillä voidaan käyttää + ja – merkkejä, jos ase kunnoltaan asettuu edellä mainittujen luokkien väliin.

Esimerkki 1: Ase, joka on kunnoltaan numerotarkka, sinistyksessä tai puuosissa pieniä kulumia (98%) ei ole kunnoltaan luokan 0 arvoinen, mutta asettuu luokan 1 yläpäähän. Tämä ase voitaisiin luokitella kuntoluokkaan 0-.

Esimerkki 2: Ase, jonka sinistyksestä on jäljellä 98%, mutta jolla on eri numeroa oleva lipas voidaan luokitella luokkaan 1+.