Tiedostonpidon ohje

Tiedostonpidon ohje

Ohjeet ampuma-asetiedoston pitämisestä

Tiedostoa saavat pitää vain auktorisoidut asekeräilijät. Oikeus tiedoston pitämiseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä Arpajais- ja asehallinnosta Riihimäeltä. Kirje jätetään omalle poliisilaitokselle, joka liittää siihen mukaan lausuntonsa ja toimittaa sen Riihimäelle. Hakemukset käsitellään erinä, minkä vuoksi käsittelyajat vaihtelevat. Erään henkilön tapauksessa käsittelyaika oli vajaa kuukausi ja päätös tuli kirjeessä. Lasku tuli erikseen pari viikkoa tiedostonpito-oikeuden saamisen jälkeen.

Kun oikeus on saatu, haetaan ostoluvat samalla tavoin kuin ennenkin. Hankkimislupakaavake on sama kuin kortillisissa luvissa, kohdassa halussapitolupa lukee kortin sijasta tiedostoase. Aseen ostamisen jälkeen palautetaan hankkimisluvan osa 1 poliisilaitokselle 60 päivän kuluessa aseen ostamisesta. Asetta ei tarvitse enää esittää. Ainoana lupatositteena toimii hankkimisluvan osa 2, muovikorttia ei tule. Tämän jälkeen ostettu ase on merkittävä tiedostoon, joka voi olla tietokoneella oleva tiedosto tai sidottu kirja. Tietokoneella pidetty tiedosto on voitava tulostaa paperimuodossa. Myydyt aseet on poistettava tiedostosta. Vanhoilla luvilla olevat aseet voi siirtää tiedosto-aseiksi tai jättää ne siirtämättä.

Jos on tiedostoaseen kanssa liikkeellä niin hankkimisluvan osa 2 tai sen kopio toimii kantolupana. Toinen mahdollisuus on pitää mukana vastaavan aseen pahvi- tai muovikorttia, ellei ole siirtänyt kaikkia aseita tiedostoaseiksi. Asekeräilijän kannalta etuna tiedostonpitämisessä on säästö lupakustannuksissa ja muovikortteja ei enää tarvitse säilyttää.

 

Hakemuskirjeessä on hyvä esittää seuraavat asiat:

 • Hakijan tiedot
 • Hyväksyntä asekeräilijäksi, kopio liitteeksi
 • Maininta, jos saanut hiljattain erva-aseiden lupia
 • Kokoelman laatu ja aseiden lukumäärä, esim keräilysuunnitelma liitteeksi
 • Aseiden säilytys ja milloin tilat on hyväksytty
 • Miten kokoelmaa aikoo kehittää jatkossa

Ampuma-aseita ja niiden osia koskevan tiedoston on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • aseen osien lukumäärä ja laji, piipun tai putken kaliiperi, tehtaan merkki, jos tiedossa, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit.
 • aseiden lukumäärä ja tyyppi, toiminta-tapa, kaliiperi, tehtaan merkki, jos tiedossa, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit.
 • myyjän ja ostajan tiedot
 • hankkimis- ja luovutusaika
 • myyjän ja ostajan oikeus pitää halussa ampuma-aseita

Hintoja:

 • Tiedostonpito-oikeus 53 euroa
 • Hankkimisluvat: Aina lupia haettaessa ensimmäinen hankkimislupa 20 euroa, toinen ja seuraavat 10 euroa kappaleelta
 • Aseen siirtäminen tiedostoaseeksi 1 euro/kpl