Liitto

Liiton tarkoituksena on

 • edistää asehistorian ja -tekniikan sekä aseisiin liittyvän taidekäsityön tuntemusta ja arvostusta
 • edistää aseiden ja niihin liittyvien varusteiden ja käyttövälineiden tutkimustyötä ja säilyttämistä Suomessa
 • toimia suomalaisten asehistoriallisten seurojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana näiden yhteistä etua omaavissa asioissa
 • toimia tiedonvälittäjänä niin jäsenten keskeisissä asioissa kuin muidenkin sidosryhmien välillä
 • luoda ja ylläpitää yhteyksiä ulkomaalaisiin asehistorian yhdistyksiin ja museoihin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 • antaa ohjeita hyväksyttävistä periaatteista asekeräilyyn liittyen
 • avustaa ja ohjaa jäsenseuroja asehistoriallisten tapahtumien laadun ylläpidossa sekä aikataulujen laatimisessa niin, etteivät ne ajallisesti aiheuta ongelmia kävijöille tai järjestöille
 • tuottaa opetus- ja koulutusaineistoa jäsenille sekä opastaa ja kouluttaa jäseniä niiden toiminnassa liiton tarkoitusperien saavuttamiseksi
 • tekee ja teettää selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa lausuntoja etenkin viranomaisille

Toimintansa tukemiseksi liitto saa varansa

 • liittymismaksuista
 • jäsenmaksuista
 • ylimääräisistä jäsenmaksuista
 • lahjoituksista
 • jälkisäädöksistä
 • julkaisutoiminnasta

Liiton säännöt (PDF)